เครื่องรัดกล่อง เครื่องรัดกล่องไต้หวัน เครื่องรัดกล่องไฟฟ้า เครื่องรัดกล่องราคาถูก เครื่องรัดกล่องCHALI

 เครื่องรัดกล่อง ราคาถูก     

บริษัท ไทยรุ่งเรือง อินเตอร์เทรด จำกัด 
เลขที่ 61 ซอยเอกชัย 76 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552074946
 มือถือ :  061-647-0231 : 083-293-6727 : 097-105-2631 

โทรศัพท์ : 02-417-1185 : 02-417-1186 
โทรศัพท์ : 02-417-1399 : 02-417-1599 

 เครื่องรัดกล่องไต้หวัน CHALI  

 About Chali      

CHALI Strapping Systems as the brand and it is a professional manufacturer in producing semi-automatic, fully automatic and fully automatic strapping systems. In the initial period, we mainly focused on the internal market , along along the Abroad 70% respectively.

CHALI carries on technology corporations one after another with the well-known big factories, the product quality attains the affirmation repeatedly. CHALI has obtained GS authentication in 1994, the CE and the ISO-9002 authentication in 1998, and the ISO-9001 authentication in P. price for facing the competitive market, the only way to win is improving manufacturing efficiency and reducing the cost. S for service, in the international trade, the first and most important thing is mutual trust and providing rapid message and after-sale support, these all belong to service category, we all believe to the QPS will also be an important pointer in product trading. 

Quality improving and R&D work division

We realize the importance of the stable quality and the difficulty of control, so we wholly set up production management, technology management, and quality management department from the material choice, the drawing design, and the quality management. Besides the software computerizes and the hardware checking equipment, the trains to personnel are all continually renewing and strengthening, in order to make the quality to be stable. We pay attention to the new machine development, also to the market demands and the function and the cost, etc. as the target to make sure to make the products to be novel, durable, and marketing competitive.

Looking to the future

CHALI always takes being trusted by customers as the target. Due to the global marketing network, coupled with popular product quality, we are sure that our products and services must be the best choice for the customers. However, besides the profit as the target of enterprise, we also keep continuously developing the low pollution manufacturing machinery, in order to protect the earth environment from industrial pollution damage. Facing to the rapidly changing industry environment ahead, we will grasp the opportunity, continuously improving to tend to perfect in product structure, marketing strategy, and enterprise management, providing complete and professional support services to customers. We will build the core competitive by steady and respected style, to grasp nowadays and look to the future, hoping CHALI Strapping Systems to be the first brand in the industry.

Warm regards, CHALI INC.

 Quality semi-automatic strapping machine from Taiwan   

 
 

                                                        About Packway

PACKWAY is a professional manufacturer of automatic packaging machines in Taiwan. Founded in 1979, PACKWAY always insists on the management philosophy, “Dedicated PACKWAY, Refined & Innovative”. Over the past 40 years, PACKWAY has been dedicated to packaging design, manufacturing, marketing, and OEM. Emphasizing “Made in Taiwan: Quality Assurance”, PACKWAY provides the best solution for different industry fields, successfully gaining their trusts and supports.

PACKWAY has always focused on product R&D, quality, and safety standard upgrade, and PACKWAY has also obtained many patents locally and internationally. Our automatic packaging systems are widely applied among different industry fields, including case erecting, loading, packing, sealing, strapping, labeling, st acking, stretch wrapping, unscrambling, conveying, and unmanned systems etc. We are customers’ business partner to help increase efficient quality, and to decrease costs.

PACKWAY obtained CE certified (U.K.) in 1999, ISO 9001 certified in 2001, and Taiwan Excellence Award in 2007. This shows our strong insistence on product safety and quality. Our quality policy: Quality and service depends on the teamwork & Innovative products can explore the markets & Competitiveness is based on controlling the business how-how. Our quality objective: Decrease defectiveness rate & Increase customer satisfaction and turnover.

Facing price-slashing competition, PACKWAY reinforces product R&D and launches refined machines. We are also committed to promise “Dedicated PACKWAY” to all customers. Over the past 40 years, our sales have been steadily improving year by year. Our service for different industry fields is highly valued, helping PACKWAY obtain international presence. Facing this changing world, PACKWAY reinforces its own business system in order to compete in global markets. In 1999, we had already introduced the most innovative automatic packaging machines from Japan and Europe. This is how we help our customers create opportunities and advantages for competition in the new century.

While competing in global markets, PACKWAY also continues to cultivate its personnel’s specialties, to consolidate our team consensus and support, and to reinforce our corporate culture. In addition, we discard sectionalism and are ready for the prompt communication and coordination. As for working attitude, our personnel are enthusiastic, optimistic, aggressive, efficient, responsible, and willing to do and learn. We insist on providing our customers with the best products, carefully guarding every customer’s rights in order to achieve their expectation on the utmost product values.

In the future, to keep abreast of the developed countries, we will develop low-pollution packaging machines and materials to protect the environment from industrial pollution. Under the principle of ‘win-win situation’, in combination with our distributors’ guarantee in different areas, PACKWAY will be creating a three-way win for all our customers.       

Warm regards, PACKWAY INC.

 Quality semi-automatic strapping machine from Taiwan 

 

 

จำหน่าย เครื่องรัดกล่องไฟฟ้า ราคาถูก
เครื่องรัดกล่องไฟฟ้ามือ1 เครื่องรัดกล่องไฟฟ้ามือ2 

Visitors: 6,556